Vitsord från tidigare kunder och samarbeten.

Väljer du att arbeta med mig gör jag mitt bästa för att du skall bli nöjd. Här har jag samlat några omdömen om tidigare samarbeten.


”Daniela kontaktade mig 2013 eftersom hon var intresserad av gestalta en historisk miljö inom ramen för sitt examensarbete i Informationsdesign. Året innan hade vi genomfört en arkeologisk undersökning vid en medeltida borgruin som jag tänkte kunde passa. Arbetet gick ut på att ta fram underlag till en ny informationsskylt, där de arkeologiska resultaten kunde illustreras tillsammans med en rekonstruktion av platsens läge i det dåtida landskapet. Eftersom Daniela är väl förtrogen med det arkeologiska källmaterialet, olika historiska miljöer och landskapets förändring över tid gick vårt samarbete mycket smidigt. Danielas illustration blev verkligen bra och skyltskissen var både genomtänkt och professionell!”

– Lars Norberg, enhetschef Kulturmiljö, Sörmlands museum
Till projektet


“Samarbetet gick ut på att ta fram några olika förslag på skisser. Från förslaget valde jag sedan ut två av skisserna som blev det färdiga resultatet. Bilderna används dels på vår demo-webb, demo.friskanorden.com, och dels i tryck inför arrangemangsåret 2014. Samarbetet fungerade otroligt bra! Jag kände att jag hade lätt att få mina idéer översatta från tanke till färdig bild, mycket tack vare rätt frågor från Danidesign, och jag är säker på att vi kommer att få stor användning för det färdiga resultatet!”

– Mattias Modin, Friska Molkom
Till projektet


“Jag har haft Daniela Lundin-Hatje som student i några illustratörskurser på Mälardalens högskola under åren 2010 till 2013. Jag har också haft den stora glädjen att handleda henne i hennes examensarbete. Daniela är en driven person som utför sina uppgifter med sprudlande energi och hög målsättning, vilket resulterar i utmärkt utförda projekt och väl argumenterade lösningar. Anlitar man Daniela kan man vara säker på att få högsta kvalitet!”

– Jan Frohm, lärare i Informativ Illustration, Mälardalens högskola


“Vi använde DaniDesign i ett samarbete att ta fram en bild som representerar både tåg och buss det vill säga kollektivtrafiken som vi kan använda i många olika sammanhang. Samarbetet fungerade utmärkt och tidsplanen höll. Vi är väldigt nöjd med resultatet och använder bilden på många olika sätt bland annat har vi använt den på en tidtabell, på våra informationskuber. Vi skulle mycket väl kunna anlita DaniDesign igen.”

– Åsa Engström, marknadsassistent, Kollektivtrafikförvaltningen, Västmanland
Till projektet


”Bohusläns museum har använt DaniDesign i ett arkeologiskt projekt. Arbetet gick ut på att utifrån resultatet från en arkeologisk utgrävning illustrera och rekonstruera händelser som inträffat på platsen för mer än 2000 år sedan. Den färdigställda bilden illustrerar ett antal säljägares tillfälliga boplats invid en vik i det yttersta kustbanden vid vår tidräknings början.  Illustrationen pryder idag framsidan av en arkeologisk publikation och har även används i olika förmedlingssammanhang. Jag är mycket nöjd med såväl samarbetet som resultatet. Daniela var mycket lyhörd för mina önskemål och kom samtidigt med egna förslag. Förslag som gav prov på kreativitet samt visade på hennes förmåga att i bild omsätta sin kunskap om det forntida samhället och det dåtida landskapet.

Jag kommer utan att tveka använda mig av DaniDesign igen och kan varmt rekommendera DaniDesign.”

– Pia Claesson, arkeolog, Bohuslänsmuseum
Till projektet