Kokgrop

Detta är en illustration till en arkeologisk rapport. Den har sin utgångspunkt i hur landskapet kring fyndplatsen kan ha sett ut en vinterdag då kokgropen användes. Underlag till detta är både bilder från dagens plats så som den såg ut under utgrävningarna och även de kartor arkeologerna använt för att rita in var de gjort fynden och hur dåtidens vattenlinje går. Bilden är gjord i tusch med inslag av färgpenna vid elden för att öka fokus på själva kokgropen och dess användning.

Bilden skall användas på framsidan av rapporten som publiceras våren 2014.

kokgrop illustration

Såhär kan platsen ha sett ut.

Bilden är nu publicerad på framsidan av den arkeologiska rapporten “En kokgrop vid havet”, författare Pia Claesson. Framsida, baksida och helheten. Är du intresserad av innehållet finns rapporten som PDF här.

_DSC0562

_DSC0563

_DSC0566