Kilakastalen

Denna bild tillsammans med rapporten är resultatet av mitt examensarbete i informationsdesign. Arbetet gjorde jag i samarbete med Sörmlands museum där min kontakt var arkeolog Lars Norberg. Min uppgift var att ta fram ett skyltmaterial som visade på Kastalens läge och gav betraktaren en möjlighet att jämföra nutida och dåtida platser. Som student med inriktning mot informativ illustration var min uppgift att ta fram ett bildmaterial som kunde göra detta. Resultatet blev en karta.

En kastal är ett medeltida försvars och vakttorn. Det går att besöka platsen med ruinerna efter Kastalen. Där på plats var den tänkta placeringen. Jag valde att göra en karta i perspektiv. Dels för att levandegöra bilden och dels hjälpa betraktaren att lättare känna igen sig vid landmärken. Betraktningsvinkeln är dock hög för att ge en bättre överblick till förhållandet mellan Kastalen, Nyköping och Nyköpingshus. Det ger även en bättre möjlighet till att kunna jämföra dåtidens landskap med dagens.

Med mitt exjobb vann jag även Kartografiska Sällskapets (www.kartografiska.se) utmärkelse Årets Prestation 2014. Motiveringen löd:

“Har efter ett grundligt och genomtänkt förarbete åstadkommit en visuellt tilltalande och informativ skylt, avsedd att ge en bild av en historisk plats och väcka intresse för ett historiskt sammanhang.”

En karta över Kilakastalen med område.

Karta över Kilakastalen med område runt år 1250.

Skyltkoncept jag tog fram för att ge en bild av kontexten bilden skulle vara i.

Ett skyltkoncept.

Såhär kan kanske skylten komma att se ut. En skiss för att ge min bild ett sammanhang.