Karta över glasbruk till Populärhistoria.

Under min praktik hos Lönegård & Co gjorde jag bland annat denna karta till tidningen Populärhistoria. Det är en karta över Sveriges glasbruk. Denna illustration visade sig vara lite lurig. Det är många av glasbruken som ligger eller har legat inom ett ganska begränsat område. Dels skulle behövde glasbruken märkas ut men dessutom skulle de också numreras. Numren skulle hjälpa betraktaren att i den intilliggande listan läsa sig till namn, när de startat och ifall de fortfarande var i bruk.

För att kartan skulle fungera gällde det att hitta ett bra utsnitt. Läsaren skulle kunna orientera sig i Sverige och samtidigt urskilja de röda markeringarna. Dessutom skulle det gå att utskilja vilken siffra som hör till vilken prick. Går inte det blir kartan mycket svårtolkad.

Om du vill läsa artikeln återfinns den i nummer 01 – 2013. Min karta med tillhörande lista hittar du på sidan 52 av tidningen.

karta över glasbruk

Karta över glasbruk till tidningen Populärhistoria.

 För att hjälpa betraktaren förstå kartan finns det en tydlig kustlinje där Öland finns utsatt. Dessutom är ett flertal städer också utsatta på kartan i orange färg för att ytterligare guida betraktaren.

glasbruk karta

Endast illustrationen.