En gård – En tid

Fynd är en tidskrift för Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg. Den här illustrationen är gjord till en artikel i den tidskriften (Claesson, Pia, “En gård – en tid” Fynd 2014, s. 23 ). Bilden visar hur det kan ha sett ut på en gård i St Peders socken vid slutet av 1300-talet. Jag tog fram bilden i samarbete med arkeologen och artikelförfattaren Pia Claesson. Rapporten och de översiktsplaner som fanns från utgrävningarna var också till stor hjälp..

Med hjälp av det material jag fått placerade jag sedan ut de olika lämningar man hittat i landskapet. Sedan försökte jag skapa en bild av hur det kan ha sett ut vid den tidpunkt då gården användes.

Bild på omslaget av tidningen Fynd En bild på tidnings uppslaget En bild av tidningen med illustrationen av gården i St Peders sockenIllustration av en gård i St Peders socken runt slutet av 1300-talet